Etikettallmänt-om-träning
Läst 6902 ggr
RobinEH
2016-01-21, 17:00

Vadmusklerna

Här går vi igenom vadmusklerna och dess funktioner. Artikeln kommer att beröra två olika muskler, yttre vadmuskeln och den djupa vadmuskeln.

Yttre vadmuskeln


Latinskt namn

Gastrocnemius

Muskelfästen

Muskeln har två huvud. Ett lateralt och ett medialt.

Det laterala huvudet fäster på lårbenets yttre del medan det mediala huvudet fäster på lårbenets mittersta del.

Båda huvud går samman och fäster i hälen.

Rörelse

Den yttre vadmuskeln är en så kallad "biarticular" muskel. Detta innebär att muskeln agerar över två leder, i detta fall knäleden och fotleden.

För att en muskel som agerar över två leder skall aktiveras maximalt krävs det att endast en led böjs. Sittande vadpress är ett exempel på en övning där du sitter, och därmed böjer knäleden, samtidigt som du utför plantarflexion av foten, dvs du reser hälen från marken. Detta är en suboptimal övning för muskeln då du, som nämnt, aktiverar muskeln över två leder, och utsätter den för så kallad aktiv insufficiens.

De två primära rörelserna som muskeln utför är flexion (du böjer knäleden) och plantarflexion (du reser hälen från golvet).

Djupa vadmuskeln

Latinskt namn

Soleus

Muskelfästen

Muskeln utgår likt den yttre vadmuskeln från hälen. Skillnaden är att den fäster i vadbenet (Fibula) och skenbenet (Tibia). Den fäster alltså enbart över en led, fotleden.

Rörelse

Den primära rörelsen är plantarflexion, likt den yttre vadmuskeln. Denna muskel kan dock inte påverka knäleden.

Övningar

Du som är ytterst uppmärksam kan nu ha listat ut en sak, du kan påverka hur mycket belastning som den yttre- respektive den djupa vadmuskeln utsätts för.

Genom att försätta den yttre vadmuskeln i aktiv insufficiens, dvs böja den i två leder, så kan du öka belastningen på den djupa vadmuskeln. Detta beror på att den djupa vadmuskeln endast påverkar fotleden. Hursomhelst, i mina ögon är detta enbart tidsslöseri. Detta beror dels på att den djupa vadmuskeln knappt är synlig då den ligger under den yttre vadmuskeln och dels på att den stimuleras likväl då den yttre vadmuskeln böjer fotleden och ej knäleden.

Vill man träna vadmusklerna så är det huvudsakligen en övning man bör utföra; vadpress. För att undvika aktiv insufficiens av yttre vadmuskeln bör man alltså utföra övningen ståendes, eller i liknande position som inte böjer knäleden.

Vill man av någon anledning utföra en övning med fokus just på den djupa vadmuskeln så kan man utföra vadpress sittandes.

Jag tror, jag tror på vintertid och ishalka.
Sajtvärd på Träning och Hälsa

Upp till toppen