2015-05-09 16:45 #0 av: RobinEH

Många plockar fram sina cyklar nu när sommaren börjar närma sig. Men vad gäller egentligen för en cyklist? I tidigare artikel har jag skrivit om regler när du korsar en väg. Men vad måste finnas på cykeln för att du skall få cykla? Det hoppas jag ge klarhet i här.

Vad skall jag ha för utrustning?

Vad en cyklist skall ha på sig finns inte många regler om. För cyklister som är 15år eller yngre så är det tvång på att använda cykelhjälm. Om man har en passagerare som är 15 år eller yngre så är det upp till cykelföraren att se till att passageraren använder cykelhjälm (Trafikförordningen 6kap 4a§). 

För att du skall kunna framföra cykeln på ett säkert sätt så måste du självklart anpassa din klädsel, men vad detta innebär finns inga regler om. Undvik att använda sådant som kan fastna i ekrar eller kedja etc. 

Vad skall cykeln ha för utrustning?

En cykel måste under alla omständigheter (förutsatt att du färdas på den) ha en ringklocka med valfri ljudnivå (TSFS 2010:144 2kap 20§) och en broms som kan stanna cykeln säkert och snabbt (TSFS 2010:144 2kap 2§).

Vid körning i mörker måste cykeln ha en lykta framtill med vitt eller gult fast sken och en lykta baktill med rött fast eller blinkande (minst 200ggr/min) sken, om ljuset är bländande måste det gå att blända av (TSFS 2010:144 2kap 14§). Det är olagligt att ha annan färg på ljuset än angivet eller att använda blinkande ljus framtill när du färdas på en väg, inbegriper cykelbana (Trafikförordningen 3kap 76§). Det skall även finnas reflex framtill med vitt ljus, reflex baktill med rött ljus och reflex åt sidan med orangegult eller vitt ljus (TSFS 2010:144 2kap 17§). 

Referenser:

Transportstyrelsens författningssamling, TSFS (2010:144)
Trafikförordning (1998:1276)